APIE ĮMONĘ

UAB “Swetrak” įsteigta 1998 m., kaip Estijos bendrovės AS “Swetrak” ir Lietuvos UAB koncerno “Alga” bendra įmonė. UAB “Swetrak” gamybinę veiklą pradėjo 2000 metais ir gamina įtemptai armuotus gelžbetoninius pabėgius 1520 mm. vėžės geležinkeliams, o nuo 2005 m. – įtemptojo gelžbetonio iešminius pabėgius. 2011 m. pradėta gaminti pabėgiai balastiniams tiltams, 2013 m. įdiegta 1435 mm. vėžės pabėgių gamyba. Pagrindinis produkcijos vartotojas yra AB “Lietuvos geležinkeliai”. Produkcija eksportuojama ir į Latviją, Estiją.

Gelžbetoniniai pabėgiai gaminami pagal Švedijos firmos “Abetong AB” ilgo stendo technologiją. UAB “Swetrak” – viena iš 30 įmonių pasaulyje, dirbančių pagal šios firmos technologiją. Įmonės pajėgumas – iki 240 000 vnt. pabėgių ir 120 komplektų iešminių pabėgių per metus. Gelžbetoniniai pabėgiai gaminami su dviejų tipų elastinėmis bėgių tvirtinimo sistemomis: PANDROL FASTCLIP ir W14 ar W21. Gelžbetoniniai pabėgiai gaminami pagal Europos Sąjungos standartų LST EN 13230 – 1, LST EN 13230 – 2, LST EN 13230 – 4 reikalavimus. Gelžbetoniniai iešminiai ir tiltiniai pabėgiai yra sertifikuoti VĮ “Statybinės produkcijos sertifikavimo centras” ir jiems išduoti eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatai. UAB „SWETRAK“ yra sertifikuota pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą 2008/57/EB. Sertifikavimą atliko Notifikuotoji įstaiga Nr. 1358 ir išdavė sertifikatus Nr. 1358/4/CH/16/INF/SKEN/121-3 ir 1358/4/CH/16/INF/SKEN/128-1.

Gaminamos produkcijos kokybei užtikrinti įmonė yra įdiegusi kokybės valdymo ir aplinkosaugos sistemas, paruoštą pagal standartų LST EN ISO 9001 ir LST EN ISO 14001 reikalavimus, kurių tikslas yra užtikrinti gaminamos produkcijos kokybę ir aplinkosaugą, geriau tenkinanti vartotojo poreikius.

2003 metais UAB “Swetrak” gavo Lietuvos pramonininkų konfederacijos įsteigtą “Lietuvos metų gaminio” apdovanojimą (statybinių medžiagų kategorijoje).

2004 metais UAB “Swetrak” gavo Lietuvos pramonininkų konfederacijos įsteigtą “Sėkmingai dirbanti įmonė” garbės diplomą už nuopelnus modernizuojant gamybą, gerinant darbo sąlygas, plečiant produkcijos asortimentą ir rinkas.

2005 metais UAB “Swetrak” tapo Marijampolės apskrities įmonių konkurso nugalėtoja nominacijoje “Pažangiausia maža įmonė”.

2015 m. UAB „SWETRAK“ skirtas „Gazelės“ apdovanojimas už greitą įmonės augimą, lankstumą ir pelningumą